Trang chủ Tin tức Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất

Trang chủ Tin tức Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất

Trang chủ Tin tức Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất

Trang chủ Tin tức Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất

Trang chủ Tin tức Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất
Trang chủ Tin tức Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất
Vietnamese English

Trang chủ Tin tức Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất

Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn mới nhất

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn. Trong đó, có một số quy định sửa đổi, bổ sung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoá đơn đó là:

Đối với hành vi vi phạm về đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản, Nghị định đã sửa đổi mức phạt tiền từ  mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng theo quy định trước đây, giảm xuống còn từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

 Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung mức phạt tiền đối với một số hành vi như:

+ Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi đặt in hoá đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hoá đơn.

+ Bổ sung quy định mức phạt tiền từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi chậm 10 ngày mà chưa thực hiện việc thông báo với cơ quan thuế để thay đổi thông tin về phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn trong trường hợp doanh nghiệp có thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập - liên giao cho khách hàng, mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trước đây, nay giảm xuống còn từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Nghị định cũng đã bổ sung một số trường hợp được miễn phạt tiền để phù hợp hơn với thực tế, gồm:

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng.

- Trường hợp người bán và người mua đã lập biên bản ghi nhận sự việc mất hóa đơn liên 2, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa.

-  Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo hóa đơn gửi cơ quan thuế trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở  thì cũng được miễn phạt tiền.

Nghị định số 49/2016/NQ-CP của Chính Phủ có hiệu lực từ 01/08/2016; việc xử lý đối với hành vi vi phạm về hoá đơn đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại nghị định này mà áp dụng quy định xử lý vi phạm tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đó. Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các nghị định trước thì áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại thì xem xét, ra quyết định theo mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định này.

Theo Tổng Cục Thuế Việt Nam

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top