NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Vietnamese English

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Slogan

Hóa đơn điện tử như thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp

Ngày đăng: 02:23 13-10-2019
Theo quy định tại khoản 5 Điều 4, các Điều 6,7,8,9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì hóa đơn điện tử hợp pháp phải được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với...

Cách xuất hóa đơn cho trường hợp giao nhiều đơn hàng trong một ngày cho một khách hàng

Ngày đăng: 02:30 13-10-2019
Theo quy định tại khoản 3, điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì: Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều...

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không

Ngày đăng: 02:43 13-10-2019
Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch...

Lĩnh vực kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày đăng: 02:48 13-10-2019
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của...

Hướng dẫn khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Ngày đăng: 22:14 27-10-2019
Căn cứ những quy định trên, trường hợp công ty đã xuất khẩu hàng hóa và đã kê khai thuế gtgt đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng sau đó hàng hóa đã xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài...

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai

Ngày đăng: 22:35 27-10-2019
Căn cứ theo điểm đ khoản 1 điều 11 và điều 6 thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế gtgt đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai

Phương pháp hoạch toán thuế TNDN tài khoản 8211

Ngày đăng: 09:23 12-11-2019
Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi nhận số thuế TNDN phải nộp thêm...

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ngày đăng: 09:25 12-11-2019
Theo khoản 5, điều 3, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 quy định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: “Đơn vị sự nghiệp, tổ chức...

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Ngày đăng: 09:28 12-11-2019
​Theo điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Cách xác định doanh thu của doanh nghiệp

Ngày đăng: 09:30 12-11-2019
Theo điều 5, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn cách xác định doanh thu của doanh nghiệp để tính thu nhập chịu thuế.
Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top