Hoá đơn chứng từ

Hoá đơn chứng từ

Hoá đơn chứng từ

Hoá đơn chứng từ

Hoá đơn chứng từ
Hoá đơn chứng từ
Vietnamese English

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Slogan

Hóa đơn điện tử như thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp

Ngày đăng: 02:23 13-10-2019
Theo quy định tại khoản 5 Điều 4, các Điều 6,7,8,9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì hóa đơn điện tử hợp pháp phải được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với...

Cách xuất hóa đơn cho trường hợp giao nhiều đơn hàng trong một ngày cho một khách hàng

Ngày đăng: 02:30 13-10-2019
Theo quy định tại khoản 3, điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì: Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều...

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không

Ngày đăng: 02:43 13-10-2019
Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch...

Lĩnh vực kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày đăng: 02:48 13-10-2019
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của...
Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top