Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất
Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất
Vietnamese English

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Câu hỏi:
Thời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất là khi nào ?

Trả lời:
Theo Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4 Điều 10 Nghị định số 140/2016/-CP) quy định về thời hạn nộp lệ phí trước bạ như sau: “Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế.

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top