Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Pháp luật

Thông tư số 130/2016/TT-BTC về luật thuế giá trị gia tăng

Thông Tư Số 130/2016/TT-BTC Về Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng

 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng,...
Công văn số 2512 /TCT - CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN

Công Văn Số 2512 /TCT - CS Giới Thiệu Nội Dung Mới Của Thông Tư Số 96/2015/TT-BTC Về Thuế TNDN

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của c&aacu...