Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Kế toán

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định Số 105/2013/NĐ-CP Quy định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán độc Lập

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ  quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạ...
Thông tư số 166/2013/TT-BTC Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông Tư Số 166/2013/TT-BTC Quy định Chi Tiết Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế

Thông tư này quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số  129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy ...
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông Tư Số 95/2016/TT-BTC Ngày 28/6/2016 Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Về đăng Ký Thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng k&y...
Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông Tư Số 133/2016/TT-BTC Hướng Dẫn Chế độ Kế Toán Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.  Chế độ kế toán &aacut...
Thông tư số 130/2016/TT-BTC về luật thuế giá trị gia tăng

Thông Tư Số 130/2016/TT-BTC Về Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng

 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng,...