Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Công văn hướng dẫn

Công văn số 38267/CT-TTHT  về Chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng công ty

Công Văn Số 38267/CT-TTHT  Về Chi Phí Cải Tạo, Sửa Chữa Văn Phòng Công Ty

Theo hướng dẫn công văn số 38267/CT-TTHT ngày 07/06/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế: Công ty có chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng (văn phòng đi thuê) được quy định rõ trong hợp đồng thuê l&a...
Công văn 4238 /TCT - CS về các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Công Văn 4238 /TCT - CS Về Các Nội Dung Mới Của Thông Tư Số 130/2016/TT-BTC

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá...
Công văn 2994/TCT-TNCN về những điểm mới của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Công Văn 2994/TCT-TNCN Về Những điểm Mới Của Thông Tư Số 92/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập c&aa...
Công văn số 2512 /TCT - CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN

Công Văn Số 2512 /TCT - CS Giới Thiệu Nội Dung Mới Của Thông Tư Số 96/2015/TT-BTC Về Thuế TNDN

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của c&aacu...