Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Công văn hướng dẫn

Công văn 158/TCT – CS  hướng dẫn về các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

Công Văn 158/TCT – CS  hướng Dẫn Về Các Khoản Chi Có Tính Chất Phúc lợi Chi Trực Tiếp Cho Người Lao động.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: Khoản chi có tính chất phúc lợ...
Công văn số 464/CT-TTHT hướng dẫn về chi phí đối với khoản lãi phát sinh do chậm thanh toán

Công Văn Số 464/CT-TTHT Hướng Dẫn Về Chi Phí đối Với Khoản Lãi Phát Sinh Do Chậm Thanh Toán

Công ty có phát sinh chi phí tiền lãi do chậm thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì khoản chi tiền lãi này được hạch toán vào chi phí hợp lý. => Xem chi tiết ...
Công văn số 12129/CT-TTHT hướng dẫn về chi phí đối với quà tặng cho khách hàng nhân dịp lễ tết

Công Văn Số 12129/CT-TTHT Hướng Dẫn Về Chi Phí đối Với Quà Tặng Cho Khách Hàng Nhân Dịp Lễ Tết

Công ty mua quà tặng(rượu, trà, bánh, kẹo) để tặng khách hàng trong các dịp lễ, tết thì khoản chi này được xem là liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ than...
Công văn số 6627/CT-TTHT về tiền ăn trả vào lương và chi phí mua thêm thức ăn

Công Văn Số 6627/CT-TTHT Về Tiền ăn Trả Vào Lương Và Chi Phí Mua Thêm Thức ăn

Công ty có chi phụ cấp tiền ăn cho nhân viên tính trong lương, ngoài ra có phát sinh thêm các khoản như: mua thức ăn mì gói, bánh ngọt, nước ngọt... để dự trữ thức ăn cho nhân viên thì cá...
Công văn số 2731/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn mua vào lập không đúng thời điểm

Công Văn Số 2731/TCT-CS Hướng Dẫn Về Hóa đơn Mua Vào Lập Không đúng Thời điểm

Công ty có hóa đơn do bên bán lập hóa đơn trễ so với quy định (giao hàng tháng trước nhưng tháng sau mới lập hóa đơn), nếu các điều kiện khác vẫn đáp ứng thì công ty vẫn được tính vào ...
Công văn số 4789/CT-TTHT  về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản thuế chấp

Công Văn Số 4789/CT-TTHT Về Thuế Giá Trị Gia Tăng đối Với Hoạt động Bán Tài Sản Thuế Chấp

Công ty có phát sinh khoản tiền ứng trước không thu hồi được từ nhà cung cấp thì đây là khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế nên không được tính vào chi phí được trừ. => Xem chi tiết...
Công văn số 2019/CT-TTHT về thuế TNDN đối với khoản tiền thuê cá nhân vận chuyển bằng xe ba gác, xe ôm

Công Văn Số 2019/CT-TTHT Về Thuế TNDN đối Với Khoản Tiền Thuê Cá Nhân Vận Chuyển Bằng Xe Ba Gác, Xe ôm

Công ty có thuê các cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe ba gác, xe máy với mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm. Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế Công ty lập bảng kê 01/TNDN để hạch to&aacu...
Công văn số 2425/CT-TTHT về chi phí tàu xe hỗ trợ người lao động

Công Văn Số 2425/CT-TTHT Về Chi Phí Tàu Xe Hỗ Trợ Người Lao động

Công ty có chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết, thì được xem là một khoản chi phúc lợi được trừ khi tính thuế TNDN. => Xem chi tiết nội dung công văn số 2425/CT-TTHT của Cục Thuế TP. HCM TỔNG CỤC THUẾ CỤC T...
Công văn số 2489/CT-TTHT về tiền lì xì cho nhân viên, tiền hoa hồng môi giới, chi phí quảng cáo, hội nghị khách hàng

Công Văn Số 2489/CT-TTHT Về Tiền Lì Xì Cho Nhân Viên, Tiền Hoa Hồng Môi Giới, Chi Phí Quảng Cáo, Hội Nghị Khách Hàng

Công ty có chi chi lì xì mừng năm mới thì được xem là một khoản chi phúc lợi được trừ khi tính thuế TNDN. Ngoài ra, Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu,...
Công văn số 5465/TCT-KK  về thuế TNDD đối với các hóa đơn thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân

Công Văn Số 5465/TCT-KK Về Thuế TNDD đối Với Các Hóa đơn Thanh Toán Bằng Thẻ Tín Dụng Của Cá Nhân

Công ty ủy quyền cho cá nhân là nhân viên của công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó công ty sẽ thanh toán cho cá nhân...