Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Nghiệp vụ

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán chiết khấu thương mại

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Chiết Khấu Thương Mại

Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ng&agra...

Xác định Thời điểm Và Thời Kỳ Lập Hóa đơn

Một trong những sai sót chủ yếu liên quan đến hóa đơn tài chính hiện nay trong hoạt động của doanh nghiệp là thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn tài chính. Bài viết trao đổi về các sai sót, thông qua việc ph...

Các Loại Hình Thức Hóa đơn Tài Chính Hiện Nay

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC  ngày 25 tháng 08 năm 2014  - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC chỉ rõ có 4 loại hình thức hóa đơn tài chình như sau: 1.  H&oacut...

Tìm Hiểu Về Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

Theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính thì trên hóa đơn GTGT bắt buộc phải có các nội dung sau: 1. Tên loại hoá đơn: Bao gồm Hoá đơn giá trị gia tăng, Ho&aac...
Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định Về Quản Lý Chi Trả Các Chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Theo đó, BHXH tỉnh ký hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện (mẫu 15 – CBH) với Bưu điện tỉnh để tổ chức chi trả các chế độ sau: - Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. - Trợ cấp thất nghiệ...
Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam

Thủ Tục Tuyển Dụng Người Nước Ngoài Làm Việc ở Việc Nam

Những năm gần đây, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngày càng nhiều và nhu cầu tuyển dụng chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp Việt ngày càng lớn. Tuy nhiên, người nước ngoài muốn vào Vi...
Cách xác định mức lương để tham gia BHXH mới nhất

Cách Xác định Mức Lương để Tham Gia BHXH Mới Nhất

0 Nhận xét
Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin để tiền hành xác định mức lương tham gia bảo hiển xã hội. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng t...
Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia BHXH lần đầu

Hướng Dẫn Cách Làm Thủ Tục Tham Gia BHXH Lần đầu

0 Nhận xét
Từ ngày 1/1/2016, Các thủ tục và hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ b...
Các trường hợp được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Các Trường Hợp được Tạm Dừng đóng BHXH Bắt Buộc

0 Nhận xét
Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH bắt buộc tại Điều 88 của Luật BHXH 2014 được quy định như sau: - Các trường h...
Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Các Trường Hợp được Hoàn Thuế GTGT

Theo quy định thông tư 219/2013/TT- BTC, các trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai th...