Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Nghiệp vụ

Cách xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn

Cách Xử Lý Hóa đơn Mua Của Công Ty Bỏ Trốn

   Khi doanh nghiệp phát hiện hoặc được cơ quan Thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là mua của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh thì phải xác định xem thời điểm phát sinh hóa đơn đầu vào đó l&...
Những việc cần làm sau đăng ký doanh nghiệp

Những Việc Cần Làm Sau đăng Ký Doanh Nghiệp

Theo hướng dẫn từ  Sở  Kế Hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có  một số việc phải thực hiện ngay sau khi đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế tại các quận huyện theo thông tin trê...
Quy định pháp luật về xử lý đối với doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền

Quy định Pháp Luật Về Xử Lý đối Với Doanh Nghiệp Ngừng Kinh Doanh Nhưng Không Thông Báo Cho Cơ Quan Có Thẩm Quyền

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định: Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 10 ngày kể từ ngà...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các Khoản Chi được Trừ Và Không được Trừ Khi Xác định Thu Nhập Chịu Thuế

0 Nhận xét
Theo điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh ngh...
Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân được thuận lợi, dễ dàng và hướng dẫn một số nội dung cần quan tâm trong quá trình quyết toán thuế TNCN. Văn bản pháp quy hiện h&...
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú trên 3 tháng

Hướng Dẫn Cách Tính Thuế TNCN đối Với Lao động Cư Trú Trên 3 Tháng

0 Nhận xét
Căn cứ để tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh là: Thu nhập tính thuế, thuế suất và được tính theo biểu lũy tiến từng phần. - Các trường hợp tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần gồm: Hợp đồng lao động tr...
Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các Trường Hợp Bị Thu Hồi Giấy Chứng Nhận đăng Ký Doanh Nghiệp

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký...
Quy định đối với bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng

Quy định đối Với Bán Hàng đại Lý đúng Giá Hưởng Hoa Hồng

Bán hàng đại lý hưởng đúng giá được quy định rất cụ thể trong các văn bản pháp luật thuế và kế toán. 1. Hóa đơn Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 &ld...
Hướng dẫn về các khoản trích lập dự phòng

Hướng Dẫn Về Các Khoản Trích Lập Dự Phòng

Các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản tr&...
Hướng dẫn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Hướng Dẫn Về Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành

Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá. Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng c&oa...