Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Nghiệp vụ

Những sai sót thường gặp trong hóa đơn

Những Sai Sót Thường Gặp Trong Hóa đơn

Một sai sót dù rất nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiều phiền phức cho doanh nghiệp, thậm chí có thể tiềm ẩn hậu quả rất lớn trong tương lai, chúng tôi giới thiệu với các những sai sót dễ gặp phải và cần tránh khi thực hiện trong c...
Cách chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

Cách Chuyển Từ Hoá đơn điện Tử Sang Hoá đơn Giấy

Theo điều 12 thông tư số: 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 hướng dẫn chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy. 1. Nguyên tắc chuyển đổi Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hó...
Các loại hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất 0%

Các Loại Hàng Hóa Dịch Vụ áp Dụng Thuế Suất 0%

Theo điều 9, thông tư 219/2013/TT- BTC quy định các loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 0%: 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài v&agr...
Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%

Các Trường Hợp Không áp Dụng Mức Thuế Suất 0%

Theo khoản 2 điều 1 của thông tư 130/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% bao gồm - Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu...
Các trường hợp không chịu thuế GTGT

Các Trường Hợp Không Chịu Thuế GTGT

Theo quy định tại điều 4, thông tư 219/2013/TT- BTC, nêu rõ các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT: 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến th&agra...
Hướng dẫn về hoá đơn điện tử

Hướng Dẫn Về Hoá đơn điện Tử

Theo điều 3, điều 4, điều 8, điều 9, điều 10, điều 11 của thông tư số: 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 hướng dẫn về hóa đơn điện tử. I. Hóa đơn điện tử 1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện...
Cách tình thuế TNCN đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba  tháng

Cách Tình Thuế TNCN đối Với Cá Nhân Không Ký Hợp đồng Lao động Hoặc Ký Hợp đồng Lao động Dưới Ba Tháng

Tại Điều 25 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính về thuế quy định: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng l...

Quy định Về Khấu Trừ Thuế GTGT Khi Thanh Toán Quá Hạn Trên Hợp đồng

   Quy định mới nhất về khấu trừ tiền thuế GTGT đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị  từ 20 triệu đồng trở lên nhưng thanh toán sau hoặc quá hạn thanh toán trên hợp đồng. -...
Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không

Không đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng Có được Khấu Trừ Thuế GTGT đầu Vào Không

   Theo quy định về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hó...

Cách Xử Lý Khi Viết Sai Hóa đơn

Cơ sở pháp lý căn cứ để xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn tuân theo điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC - Hướng dẫn về hóa đơn hàng hóa và cung ứng dịch vụ và thông tư 26/2015/TT-BTC  - Sửa đổi, bổ ...