Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam
Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam
Vietnamese English

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc ở Việc Nam

Những năm gần đây, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngày càng nhiều và nhu cầu tuyển dụng chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp Việt ngày càng lớn. Tuy nhiên, người nước ngoài muốn vào Việt Nam làm việc phải có giấy phép.

Theo quy định của bộ luật lao động, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động (ngoại trừ những trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động).

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là:

- Người lao động nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Vẫn có những trường hợp công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động. Những trường hợp đó là:

1) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới.

2) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

3) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

4) Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế.

5) Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

6) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

7) Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;

8) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;

9) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép.

10) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

11) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất.

Còn với người sử dụng lao động nếu sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc có giấy phép lao động đã hết hạn sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng, tùy vào số lượng lao động vi phạm.

Ngoài ra, về mặt kế toán sẽ không được xem xét khoản lương chi trả cho lao động người nước ngoài là chi phí hợp lý nếu không có giấy phép lao động.

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top