Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Vietnamese English

Quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, BHXH tỉnh ký hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện (mẫu 15 – CBH) với Bưu điện tỉnh để tổ chức chi trả các chế độ sau:

- Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Trợ cấp thất nghiệp.

- Bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm Xã hội tỉnh, huyện giải quyết hưởng theo phân cấp (trừ nội dung chi trả tại Khoản 1, 2 Điều 14 Quyết định này) gồm: Trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất; trợ cấp khu vực; bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ hưu.

Đồng thời, Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng theo hợp đồng ký với Bảo hiểm Xã hội tỉnh như nội dung nêu trên bằng các hình thức sau:
- Qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.
- Bằng tiền mặt cho người hưởng.

Quyết định 828/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, thay thế các quy định sau đây:

Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

Quyết định 1764/QĐ-BHXH ngày ngày 24/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 488.

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top