Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Thuế TNCN

Cách tình thuế TNCN đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba  tháng

Cách Tình Thuế TNCN đối Với Cá Nhân Không Ký Hợp đồng Lao động Hoặc Ký Hợp đồng Lao động Dưới Ba Tháng

Tại Điều 25 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính về thuế quy định: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng l...
Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân được thuận lợi, dễ dàng và hướng dẫn một số nội dung cần quan tâm trong quá trình quyết toán thuế TNCN. Văn bản pháp quy hiện h&...
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú trên 3 tháng

Hướng Dẫn Cách Tính Thuế TNCN đối Với Lao động Cư Trú Trên 3 Tháng

0 Nhận xét
Căn cứ để tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh là: Thu nhập tính thuế, thuế suất và được tính theo biểu lũy tiến từng phần. - Các trường hợp tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần gồm: Hợp đồng lao động tr...
Cách tính thuế TNCN mới nhất

Cách Tính Thuế TNCN Mới Nhất

0 Nhận xét
Cách tình thuế TNCN mới nhất được chia làm 3 loại: 1. Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động cư trú trên 3 tháng: Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên hoặc những cá nh&a...
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN lao động dưới 3 tháng (lao động thời vụ)

Hướng Dẫn Cách Tính Thuế TNCN Lao động Dưới 3 Tháng (lao động Thời Vụ)

0 Nhận xét
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai...
Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

Cách Tính Thuế TNCN Cho Cá Nhân Không Cư Trú

0 Nhận xét
Căn cứ theo chương 3 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định như sau: I. Đối với thu nhập từ kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động...