Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Thuế môn bài

Các bậc thuế môn bài

Các Bậc Thuế Môn Bài

Từ  01/01/2017 doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể có mức đóng thuế môn bài mới theo Thông tư 302/2016/TT-BTC, thông tư này Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ch&ia...
Thời gian nộp thuế môn bài

Thời Gian Nộp Thuế Môn Bài

Theo Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về thời gian đối với việc tiền thuế môn bài như sau: Doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu ti&e...
Hạch toán thuế môn bài

Hạch Toán Thuế Môn Bài

Cách hạch toán tiền thuế môn bài phải nộp vào chi phí doanh nghiệp chúng ta dựa vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế để hạch toán. Tùy theo doanh nghiệp có chế độ kế toán theo Thô...
Mức phạt đối với việc nộp chậm tiền thuế môn bài

Mức Phạt đối Với Việc Nộp Chậm Tiền Thuế Môn Bài

Quy định về mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC mới nhất hiện hành. 1. Mức phạt đối với trường hợp doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế môn bài: ...
Các trường hợp miễn thuế môn bài

Các Trường Hợp Miễn Thuế Môn Bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài được quy định tại điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, gồm: 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đ...