Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Thuế GTGT

Các loại hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất 0%

Các Loại Hàng Hóa Dịch Vụ áp Dụng Thuế Suất 0%

Theo điều 9, thông tư 219/2013/TT- BTC quy định các loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 0%: 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài v&agr...
Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%

Các Trường Hợp Không áp Dụng Mức Thuế Suất 0%

Theo khoản 2 điều 1 của thông tư 130/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% bao gồm - Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu...
Các trường hợp không chịu thuế GTGT

Các Trường Hợp Không Chịu Thuế GTGT

Theo quy định tại điều 4, thông tư 219/2013/TT- BTC, nêu rõ các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT: 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến th&agra...

Quy định Về Khấu Trừ Thuế GTGT Khi Thanh Toán Quá Hạn Trên Hợp đồng

   Quy định mới nhất về khấu trừ tiền thuế GTGT đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị  từ 20 triệu đồng trở lên nhưng thanh toán sau hoặc quá hạn thanh toán trên hợp đồng. -...
Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không

Không đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng Có được Khấu Trừ Thuế GTGT đầu Vào Không

   Theo quy định về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hó...
Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Các Trường Hợp được Hoàn Thuế GTGT

Theo quy định thông tư 219/2013/TT- BTC, các trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai th...
Các phương pháp tính thuế GTGT

Các Phương Pháp Tính Thuế GTGT

Theo quy định thông tư 219/2013/TT- BTC hiện nay có 2 phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. I. Phương pháp khấu trừ thuế: 1. Phương pháp khấu t...