Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Kiến thức tổng hợp

Cách hạch toán vào sổ sách kế toán khi tăng vốn điều lệ

Cách Hạch Toán Vào Sổ Sách Kế Toán Khi Tăng Vốn điều Lệ

Các bạn tham khảo cách hạch toán vào sổ sách kế toán khi công ty tiến hành tăng vốn điều lệ: 1. Nếu nhận vốn góp bằng tiền Nợ các TK 111, 112      Có TK 4111 - Vốn góp điều lệ 2. Nếu nh...
Quy định đối với bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng

Quy định đối Với Bán Hàng đại Lý đúng Giá Hưởng Hoa Hồng

Bán hàng đại lý hưởng đúng giá được quy định rất cụ thể trong các văn bản pháp luật thuế và kế toán. 1. Hóa đơn Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 &ld...
Hướng dẫn về các khoản trích lập dự phòng

Hướng Dẫn Về Các Khoản Trích Lập Dự Phòng

Các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản tr&...
Hướng dẫn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Hướng Dẫn Về Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành

Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá. Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng c&oa...
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán chiết khấu thương mại

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Chiết Khấu Thương Mại

Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ng&agra...