Đồng hành cùng doanh nghiệp Kết nối thành công

Nghiệp vụ kế toán

Quy định đối với bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng

Quy định đối Với Bán Hàng đại Lý đúng Giá Hưởng Hoa Hồng

Bán hàng đại lý hưởng đúng giá được quy định rất cụ thể trong các văn bản pháp luật thuế và kế toán. 1. Hóa đơn Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 &ld...
Hướng dẫn về các khoản trích lập dự phòng

Hướng Dẫn Về Các Khoản Trích Lập Dự Phòng

Các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản tr&...
Hướng dẫn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Hướng Dẫn Về Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành

Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá. Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng c&oa...
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán chiết khấu thương mại

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Chiết Khấu Thương Mại

Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ng&agra...

Xác định Thời điểm Và Thời Kỳ Lập Hóa đơn

Một trong những sai sót chủ yếu liên quan đến hóa đơn tài chính hiện nay trong hoạt động của doanh nghiệp là thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn tài chính. Bài viết trao đổi về các sai sót, thông qua việc ph...

Các Loại Hình Thức Hóa đơn Tài Chính Hiện Nay

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC  ngày 25 tháng 08 năm 2014  - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC chỉ rõ có 4 loại hình thức hóa đơn tài chình như sau: 1.  H&oacut...

Tìm Hiểu Về Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

Theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính thì trên hóa đơn GTGT bắt buộc phải có các nội dung sau: 1. Tên loại hoá đơn: Bao gồm Hoá đơn giá trị gia tăng, Ho&aac...