Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Vietnamese English

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Theo khoản 5, điều 3, thông tư 78/2014/TT-BTC gày 18 tháng 06 năm 2014 quy định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
+ Đối với hoạt động khác: 2%.
Ví dụ 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:
Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng.”
Vậy căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà xác định mức thuế phù hợp. Đối với trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng doanh nghiệp có thể xác định được chi phí, thu nhập, thì tính thuế TNDN cũng có thể tính theo phương pháp kê khai doanh thu, chi phí, thu nhập tính thuế và tính thuế TNDN theo thuế suất giống như đối với các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trước khi tiến hành xác định doanh nghiệp mình tính thuế TNDN theo cách nào thì doanh nghiệp cần phải làm công văn gửi lên cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được chấp thuận. Mọi thắc mắc về thủ tục các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại các phòng hổ trợ tuyên truyền của các chi cụ thuế.

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top