Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không
Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không
Vietnamese English

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử không

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 10 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này. Hóa đơn điện tử chuyển thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng nội dung. 
Link load Nghị định 119/2018/NĐ-CP  tại đây

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top