Cách phân bổ chi phí hàng tồn quá hạn sử dụng

Cách phân bổ chi phí hàng tồn quá hạn sử dụng

Cách phân bổ chi phí hàng tồn quá hạn sử dụng

Cách phân bổ chi phí hàng tồn quá hạn sử dụng

Cách phân bổ chi phí hàng tồn quá hạn sử dụng
Cách phân bổ chi phí hàng tồn quá hạn sử dụng
Vietnamese English

Cách phân bổ chi phí hàng tồn quá hạn sử dụng

Câu hỏi: 
Công ty tôi kinh doanh hàng mỹ phẩm. Khi chúng tôi kiểm kê đã loại ra một số mặt hàng bị tồn đã quá hạn sử dụng. Chúng tôi đã lập bảng kê, ra quyết định hủy lô hàng trên. Tổng lô hàng này trị giá 100 triệu đồng. Xin cho biết giá trị lô hàng hỏng này có được tính vào chi phí được trừ cho không? Có phải phân bổ dần số chi phí này không?
 
Trả lời:
Theo tiết b, khoản 2.1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC  quy định:
“b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:
- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.
Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập 
Theo Website Tổng Cục Thuế

Bài viết khác

Hỗ trợ Online
Ms. Uyên Ms. Uyên Zalo Skype
leuyen51519@gmail.com
0933 812 519
Mr. Phương Mr. Phương Zalo Skype
dp@nguyenphuongfirm.com
0967 577 105
Đăng ký nhận tin
Hotline tư vấn miễn phí: 093 921 56 59
Top